Het bestuur

Het bestuur van Books4Life Tilburg is als volgt samengesteld:

Voorzitter mw  Til Heerkens
Secretaris dhr  Jacques Buijssen
Penningmeester dhr  Walt van Meer
Lid mw  Marijke van Veen winkelcoördinatie
Lid mw  Henriette Marsman vrijwilligerscoördinatie
Lid dhr  Tony Liem Goede doelencoördinatie
Lid  vacature Public Relations