Het bestuur

Het bestuur van Books 4 Life Tilburg is als volgt samengesteld:

Voorzitter mw  Til Heerkens
Secretaris dhr  Jacques Buijssen
Penningmeester dhr  Walt van Meer
Lid mw  Marijke van Veen Winkel
Lid mw  Loes de Boer Vrijwilligers
Lid dhr  Tony Liem Goede doelen en PR
Lid  vacature