Het bestuur

Het bestuur van Books 4 Life Tilburg is als volgt samengesteld:

Voorzitter  vacature
Secretaris dhr  Jacques Buijssen
Penningmeester dhr  Walt van Meer
Lid mw  Marijke van Veen Winkel
Lid mw  Loes de Boer Vrijwilligers
Lid  vacature Goede doelen
Lid  vacature PR