ANBI

Stichting Books4LifeTilburg heeft de ANBI-status.
 Gegevens:
RSIN 814.071.788
Kamer van Koophandel 18075163
Bank: IBAN NL 27 RABO 0102 9694 34
Bezoekadres: Tilburg University, Cobbenhagen gebouw
Warandelaan 2
5037 AB Tilburg
Postadres: Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Telefoonnummer: 013 466 3680
Website: www.books4lifetilburg.nl
E-mailadres info@books4lifetilburg.nl
Facebook www.facebook.com/Books4LifeTilburg

Het Bestuursverslag, de Jaarrekening over 2018 en de Begroting 2019 vindt u in het Jaarverslag 2018

Het beleid van de stichting is verwoord in het Beleidsplan.

beleidsplan