ANBI

 

Stichting Books4LifeTilburg heeft de ANBI-status.
 Gegevens:  
RSIN 814.071.788
Kamer van Koophandel 18075163
Bank: IBAN NL 27 RABO 0102 9694 34
Bezoekadres: Tilburg University, Cobbenhagen gebouw
  Warandelaan 2
  5037 AB Tilburg
Postadres: Postbus 90153
  5000 LE Tilburg
Telefoonnummer: 013 466 3680
Website: www.books4lifetilburg.nl
E-mailadres info@books4lifetilburg.nl
   
Facebook www.facebook.com/Books4LifeTilburg

Het Bestuursverslag, de Jaarrekening over 2019 en de Begroting 2020 vindt u in het Jaarverslag 2019

Het beleid van de stichting is verwoord in het Beleidsplan.

 

Jaarverslag 2019
Beleidsplan