ANBI

 

Stichting Books 4 Life Tilburg heeft de ANBI-status.
Gegevens:  
RSIN 814.071.788
Kamer van Koophandel 18075163
Bank: IBAN NL 27 RABO 0102 9694 34
Bezoekadres: Tilburg University, Cobbenhagen gebouw (kelder)
  Warandelaan 2
  5037 AB Tilburg
Postadres: Postbus 90153
  5000 LE Tilburg
Telefoonnummer: 013 466 3680
Website: www.books4lifetilburg.nl
Webshop: www.books4lifetilburg.com
E-mailadres info@books4lifetilburg.nl
Facebook
Instagram

www.facebook.com/Books4LifeTilburg
www.instagram.com/Books4LifeTilburg

Het Bestuursverslag, de Jaarrekening over 2022 en de Begroting 2023 vindt u in het Jaarverslag 2022

Het beleid van de stichting is verwoord in het Beleidsplan.

 

Beleidsplan