Goede doelen

Books4Life doneert jaarlijks minimaal 90% van haar omzet aan goede doelen.

Statutair gaat 50% (ieder 25%) van het donatiefonds naar:
Schermafbeelding 2014-09-16 om 15.24.55     en       Logo ON

De overige 50% wordt verdeeld over minimaal 3 andere organisaties, die door onze vrijwilligers worden voorgedragen. Verzoeken kunnen ook via de Coördinator Goede Doelen worden ingediend. De organisaties moeten wel aan bepaalde eisen (B4L eisen GD) voldoen om voor een donatie in aanmerking te komen. De aanvraag geschiedt middels dit formulier.

In een stemronde wordt de score van elke kandidaat vastgesteld, aan de hand waarvan het bestuur beslist wie welk bedrag gedoneerd krijgt.
Het reglement Goede Doelen is verkrijgbaar bij de Coördinator Goede Doelen.

Eén keer per jaar worden de donaties aan de begunstigden uitgekeerd.

Benieuwd naar de donaties? Kijk hier: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 20152014, 2013, 2012, 2011