Missie

Books 4 Life winkels hebben tot doel het hergebruik van boeken te bevorderen en betaalbaar en kwalitatief goed leesvoer beschikbaar te stellen.

Books 4 Life winkels hebben tot doel maatschappelijk betrokkenheid te vergroten door laagdrempelig, veelzijdig, uitdagend en gezellig vrijwilligerswerk aan te bieden voor mensen van alle leeftijden en achtergronden.

Books 4 Life winkels hebben tot doel zo veel mogelijk inkomsten te genereren voor goede doelen ter bevordering van de mensenrechten of het bestrijden van de armoede. In beginsel gaat 90% van de opbrengst direct naar goede doelen.

Books 4 Life winkels worden aangemoedigd een zelfstandig, creatief en flexibel beleid te voeren, welke past in de lokale omgeving. Zij dienen zich ten allen tijden te houden aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inclusief transparantie, non-discriminatie en onderling respect.