De grens van € 100.000 aan donaties is gepasseerd!

Sinds de oprichting  van Books4Life Tilburg in februari 2005 wordt ruim 90% van de opbrengsten gedoneerd aan goede doelen met de nadruk op mensenrechten en betere leefomstandigheden.

Aan het einde van de maand juni is virtueel de grens van € 100.000,00 gepasseerd.

Een fantastisch resultaat dat niet mogelijk geweest zou zijn zonder de donatie van (studie-) boeken. Dank ook aan alle klanten voor hun aankopen en onze vrijwilligers voor hun geweldige en belangeloze inzet.

Tijdens de viering van het tienjarig bestaan in februari 2015, wanneer de donaties voor 2014 daadwerkelijk worden uitgereikt, zullen we uitgebreid stilstaan bij deze mijlpaal.