Virus – update-

Het virus verspreidt zich nog steeds en dat heeft ertoe geleid, dat de overheid zijn maatregelen heeft moeten verlengen en intensiveren.

Waar eerst gesproken werd over 31 maart als mogelijke datum dat het leven weer naar de normale gang van zaken terug zou kunnen keren, staan nu 6 april en 1 juni al op de kalender.

Wij conformeren ons aan de voorschriften van de overheid en zijn daarnaast ook afhankelijk van wanneer de universiteit zijn deuren weer opent.

Onze winkel blijft derhalve tot nader order gesloten.

Houdt onze website en sociale media in de gaten voor nieuws.