Landelijke besturendag

9 Mei j.l. was weer de halfjaarlijkse landelijke besturendag van Books 4 Life.
Een gelegenheid waarbij een bestuursafvaardiging van alle Books 4 Life winkels bij elkaar komt om ervaringen uit te wisselen en te discussiëren over de toekomst van de formule.

Met onze vaste begunstigden proberen we een hechtere band op te bouwen. Nadat in de vorige vergadering Oxfam Novib zijn voorstellen had toegelicht, was het dit keer de beurt aan Amnesty International.

Vanwege het feit dat dit jaar twee bestuursleden van de landelijke organisatie, waaronder onze oprichtster, stoppen met hun werk voor Books 4 LIfe, hebben we uitgebreid stil gestaan bij de wenselijkheid van een landelijk bestuur (ja!) en de profielen waaraan de nieuwe voorzitter en secretaris moeten voldoen.

S2MLogoOok deze keer waren we weer van harte welkom bij Meeting Plaza, één van de locaties van Seats2Meet in Utrecht.
Altijd prettig vergaderen daar. Goede voorzieningen en erg rustig, zodat je niet afgeleid wordt tijdens je vergadering.